Thông tin hỗ trợ đổi mới sáng tạo

TP HCM hỗ trợ phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày đăng: 01/06/2023

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch sẽ ưu tiên hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm, các công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh hoặc có tiềm năng phát triển.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố phát triển ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, phát triển sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45% - 50%… Đồng thời, đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp; hỗ trợ ươm tạo, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Kế hoạch sẽ ưu tiên hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm, các công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh hoặc có tiềm năng phát triển. Đó là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (edtech), công nghệ in 3D, Robotics, nông nghiệp thông minh, du lịch… Bên cạnh đó, TP HCM cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động của hệ sinh thái nhằm nâng cao năng lực, phát triển, hợp tác đổi mới sáng tạo, kết nối, truyền thông.

Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng cũng như nâng tầm hoạt động đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Thành phố cũng đặt mục tiêu sớm hình thành và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo TP HCM đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, TP HCM lên kế hoạch xây dựng đội ngũ quản trị viên tài sản trí tuệ cho các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp.

Liên kết nguồn tin: https://moit.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/tp-hcm-ho-tro-phat-trien-1.000-du-an-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao.html

Liên kết nguồn tin: http://doimoisangtao.gov.vn/tp-hcm-ho-tro-phat-trien-1000-du-an-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-394.htm

Bài viết liên quan