Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


Bản đồ công nghệ

18/02/2022Bản đồ công nghệ (Technology Map) là công cụ xác định vị thế cạnh tranh và công nghệ hiện tại của một đối tượng chủ thể (ví dụ: doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính phủ,…), đồng thời chỉ ra các công nghệ nên đầu tư dài hạn trong tương lai để mang lại lợi ích lâu dài. Thông tin về công nghệ, sản phẩm và thị trường là những thành tố chính cấu thành nên bản đồ công nghệ.
 
Từ bản đồ công nghệ có thể xây dựng nên các Lộ trình công nghệ (Technology Roadmap) – là bản kế hoạch với các giải pháp công nghệ cụ thể để phát triển sản phẩm, công nghệ mới nhằm đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đối với quốc gia, ngành, lĩnh vực hoặc doanh nghiệp.

Để truy cập vào hệ thống  bấm đường link: http://bandocongnghe.com.vn