Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


Cơ sở dữ liêu Cung - Cầu Công nghệ

22/06/2021Hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu công nghệ trực tuyến ra đời với mong muốn thúc đẩy liên kết, chia sẻ, khai thác thông tin giữa các doanh nghiệp, viện trường, các tổ chức trung gian trong thị trường công nghệ. Với cơ sở dữ liệu mở đó giúp các đơn vị có thể chia sẻ, tìm kiếm và kết nối tự động thông tin về cung, cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ, hỗ trợ hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.
Theo đó, hệ thống có chức năng chính: tìm kiếm các thông tin về nguồn cung, cầu, chuyên gia công nghệ; tìm kiếm thông tin trên phần mềm quản lý cung – cầu công nghệ kết nối với cơ sở dữ liệu mở; quản lý các hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ; Kết nối bán tự động theo 3 dạng: Kết nối 1 nguồn cung – nhiều nguồn cầu công nghệ, Kết nối 1 nguồn cầu – nhiều nguồn cung công nghệ, Kết nối 1 nguồn cầu – nhiều chuyên gia công nghệ theo các tiêu chí về lĩnh vực, tên công nghệ, hình thức chuyển giao, chi phí dự kiến, mức độ hoàn thiện công nghệ v.v..; Kết nối tự động giữa nhiều nguồn cung – nhiều nguồn cầu phục vụ công tác tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Cục và các đơn vị tư vấn công lập (ví dụ như các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN). Các tiêu chí về lĩnh vực, tên công nghệ, hình thức chuyển giao, chi phí dự kiến, mức độ hoàn thiện công nghệ v.v..

Để truy cập vào hệ thống  bấm đường link: Cổng TTĐT Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (sati.gov.vn)