Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


Ra mắt Ban Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

22/11/2021Ngày 19/11/2021, Ban Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 đã tổ chức buổi họp ra mắt tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với sự tham gia của Thứ trưởng Trần Văn Tùng, các thành viên Ban Chủ nhiệm và đại diện các đơn vị quản lý nhiệm vụ, quản lý kinh phí của Chương trình.
 
Ảnh: Toàn cảnh buổi họp tại đầu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 1488/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2021 về việc ban hành Danh sách Ban Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Theo đó, Ban Chủ nhiệm gồm 11 thành viên, do ông Hoàng Văn Phong - nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ nhiệm, ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ làm Phó Chủ nhiệm và 09 uỷ viên được cơ cấu theo đối tượng, lĩnh vực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý có hiệu quả các nội dung nghiên cứu trọng tâm, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia về đổi mới công nghệ, ứng dụng và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong thời gian tới. Ban Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ định hướng, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình để đạt được các mục tiêu, nội dung và sản phẩm của Chương trình và đề xuất những điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu của Chương trình. Thứ trưởng cũng đánh giá cao hoạt động của các đơn vị để triển khai ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, như việc xây dựng và ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình, thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình và các hoạt động khác.
Chủ nhiệm Chương trình ông Hoàng Văn Phong cũng đã nêu nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm và cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm, các nội dung phối hợp giữa Ban Chủ nhiệm với các đơn vị quản lý Chương trình. Ban Chủ nhiệm cũng thảo luận, xây dựng định hướng triển khai Chương trình đến năm 2025 để đạt được mục tiêu và nội dung của Chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Kết luận buổi họp, Chủ nhiệm Chương trình đã ghi nhận các ý kiến đóng góp để Chương trình sớm được đưa vào triển khai, đặc biệt là việc sớm có thông tư hướng dẫn tài chính. Đồng thời chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chủ nhiệm chủ động tìm kiếm, đánh giá và đề xuất các lĩnh vực chủ lực trọng điểm như công nghệ gen, chọn tạo giống, công nghệ sản xuất chíp, tự động hóa, công nghệ 4.0,… để định hướng triển khai Chương trình đến năm 2025.

Nguồn: SATI