Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.
Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 Tại dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước,...
TP HCM hỗ trợ phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TP HCM hỗ trợ phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố giai đoạn...
Triển khai Nghị quyết 01,02: Đổi mới cơ chế quản lý, tài chính các nhiệm vụ KH&CN

Triển khai Nghị quyết 01,02: Đổi mới cơ chế quản lý, tài chính các nhiệm vụ...

Tập trung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà khoa...
Sử dụng hiệu quả các nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trước đòi hỏi của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, ngành KH&CN cần có những giải pháp...
Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Phó Thủ tướng Thường trực – Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng...

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí...
Hỗ trợ thực hiện thủ tục về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ thực hiện thủ tục về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho doanh...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử...
Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới: Tóm tắt Chính sách

Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới: Tóm tắt Chính sách

Báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) cung cấp hỗ trợ phân tích cho chiến lược STI 10 năm sắp tới của Việt Nam 2021-2030 và chiến...
QĐ ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP.HCM

QĐ ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo,...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ vào tổ chức quản trị, sản...