Tin tức - Sự kiện

Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo kỹ thuật về Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

Ngày đăng: 15/03/2024
Ngày 15/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo kỹ thuật về Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) năm 2023. Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo Sở KH&CN 63 tỉnh/thành phố. Trước đó, ngày 12/3/2024, Bộ KH&CN đã công bố kết quả triển khai Bộ chỉ số PII năm 2023. Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các địa phương hiểu rõ hơn các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Bộ chỉ số PII năm 2023 để vận dụng, triển khai trong các năm tiếp theo.
Screenshot-2024-03-15-at-10-27-26-PM.png
Toàn cảnh Hội thảo. 
Tại Hội thảo, đại diện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đã trình bày các nội dung liên quan đến nguồn dữ liệu khung Bộ chỉ số PII 2023, quy trình xử lý dữ liệu và phương pháp tính toán, việc sử dụng kết quả PII 2023. 
Theo đại diện Học viện KH,CN&ĐMST, qua quá trình thu thập dữ liệu triển khai Bộ Chỉ số PII, có một số vấn đề đặt ra như: thiếu tài liệu minh chứng; thông tin, dữ liệu không khớp giữa biểu mẫu trực tuyến và biểu mẫu gửi kèm công văn; dữ liệu không khớp với tài liệu minh chứng hoặc không theo đúng hướng dẫn đã cung cấp; địa phương gửi dữ liệu muộn sẽ ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, thẩm định dữ liệu và ảnh hưởng đến tiến độ chung; sự phối hợp của các sở, ban, ngành cũng cần hiệu quả hơn. 
Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả Bộ chỉ số PII, cần phân công cán bộ đầu mối duy trì hàng năm để nắm bắt tốt nhất các công việc và yêu cầu; cần bố trí nguồn lực và kinh phí phù hợp; tổ chức tập huấn trực tiếp; có dữ liệu một số chỉ số quan trọng về nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp... 
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh, Lãnh đạo Học viện KH,CN&ĐMST và Lãnh đạo Sở KH&CN các địa phương đã cùng trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến Bộ chỉ số PII như: nghiên cứu bổ sung một số chỉ số của Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) vào Bộ chỉ số PII; cách thu thập dữ liệu; có kế hoạch truyền thông rộng rãi để các địa phương hiểu đúng, hiểu rõ hơn về Bộ chỉ số PII; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và đưa ra các lưu ý để các địa phương có giải pháp khắc phục, cải thiện các chỉ số...
Screenshot-2024-03-15-at-10-27-35-PM.png
Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định, việc xây dựng thành công Bộ chỉ số PII năm 2023 có sự vào cuộc rất tích cực từ các tỉnh, thành phố. Bộ chỉ số PII là công cụ tổng hợp về kinh tế - xã hội của địa phương dựa trên KH,CN&ĐMST, đồng thời cung cấp bức tranh tổng thể, chi tiết, có căn cứ khoa học, minh chứng để các địa phương xác định được điểm mạnh, điểm yếu, từ đó có giải pháp cải thiện các chỉ số phù hợp với định hướng phát triển.
Thứ trưởng cho biết, ngày 05/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó quy định, Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai và công bố Chỉ số PII; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực thực hiện, đây là căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện. Thứ trưởng đề nghị Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, Học viện KH,CN&ĐMST phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để các Sở KH&CN hiểu rõ về Bộ chỉ số PII. Đồng thời đề nghị các Sở KH&CN tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương triển khai hiệu quả Bộ chỉ số PII. 
Nguồn: MOST

Liên kết nguồn tin: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/24193/bo-khcn-to-chuc-hoi-thao-ky-thuat-ve-bo-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2023.aspx

Bài viết liên quan