Tin tức - Sự kiện

Tổ chức khảo sát phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp năm 2024

Ngày đăng: 18/03/2024

Mục tiêu của đoàn khảo sát để đánh giá thực trạng và nhu cầu từ một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến nông sản; đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ DNNVV đối với một số doanh nghiệp đã được hỗ trợ các năm trước; xem xét hiệu chỉnh phương thức triển khai đối với hoạt động tư vấn, hiệu chỉnh chương trình đào tạo hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn khảo sát đã khảo sát tại 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến nông sản tịa một số địa phương như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Cà Mau,... Tại mỗi doanh nghiệp, đại diện công ty giới thiệu tình hình hoạt động sản xuất của công ty, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: hoạt động quản trị công nghệ, quản trị sản xuất, phát triển nguồn nhân lực,… Tiếp đó đoàn di chuyển thăm quan khu sản xuất nhằm đánh giá toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy. Với con mắt hiện trường và nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia của đoàn đưa ra những đánh giá, phân tích hiện trạng sơ bộ cho lãnh đạo doanh nghiệp. Cuối buổi khảo sát tại mỗi doanh nghiệp, hai bên tổng kết lại những vấn đề còn tồn đọng cần cải thiện và đề xuất sơ bộ phương hướng, giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp trong thời gian tới. Đối với những doanh nghiệp đã được tham gia hoạt động hỗ trợ các năm trước, Đoàn ghi nhận các thông tin phản hồi từ doanh nghiệp, đánh giá lại hiệu quả sau khi doanh nghiệp được hỗ trợ, từ đó xem xét hiệu chỉnh lại phương thức, nội dung triển khai.

Thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai nhiều đoàn khảo sát nhằm ghi nhận thực trạng và nhu cầu từ các doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả khảo sát đó, Trung tâm sẽ phối hợp với các chuyên gia triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm DNNVV.

Một số hình ảnh quá trình khảo sát:

Kh-o-s-t-1.jpg

Hình ảnh khảo sát các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Kh-o-s-t-2.jpg

Hình ảnh khảo sát các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản.

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Bài viết liên quan