Công nghệ

Công nghệ Sofix chẩn đoán dinh dưỡng đất

Ngày đăng: 10/08/2023

Công nghệ Sofix của Nhật Bản là công nghệ hài hòa vật chất hữu cơ và vi sinh vật, tuần hoàn tài nguyên tại chỗ nhằm xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ tái sản xuất thân thiện môi trường.

Công nghệ Sofix dùng để chẩn đoán độ phì nhiêu đất dựa trên số lượng vi sinh vật và hoạt động tuần hoàn vật chất.

 

Thông tin chi tiết về Công nghệ Sofix tại file CN chan doan dinh duong dat cua Nhat Ban

Bài viết liên quan