Công nghệ

Công nghệ xử lý rác thực phẩm thành phân bón và điện năng

Ngày đăng: 10/08/2023

           Công nghệ sử dụng các vi sinh vật để lên men thực phẩm, xử lý thành gas sinh học và thông qua hệ thống sản xuất điện đầu cuối để tạo thành điện năng cung cấp lại cho chính nhà máy hoặc bán điện thông qua phát lên điện lưới đô thị. Những chất thải còn lại của quá trình lên men sẽ được tách nước, tiếp tục qua một các trình xử lý nhiệt để chế biến, sản xuất phân bón. Nguồn nước được tách ra thông qua quá trình xử lý sinh học để đảm bảo các tiêu chuẩn về nước xả thải đô thị và xả thải trực tiếp ra hệ thống cống thải của đô thị hoặc tái sử dụng cho chính nhà máy xử lý.

Công nghệ này giúp xử lý rác thải thực phẩm (thực phẩm đã nấu chín bị thải ra trong quá trình làm thức ăn, các nguyên liệu thực phẩm dư thừa trong quá trình chế biến, hết hạn sử dụng, hoặc không còn giá trị sử dụng…, thực phẩm kể cả còn bao bì hoặc không có bao bì được thải ra từ các hộ gia đình, nhà hàng, các cơ sở chế biến thực phẩm…)

            Đây là công nghệ khép kín, tuần hoàn, không thải ra môi trường các chất thải độc hại. 

Thông tin chi tiết công nghệ tại file CN xu ly rac thuc pham

Bài viết liên quan