Liên hệ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI SÁNG TẠO

Tầng 10, Toà nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.


Điện thoại

(84.24) 3936 9018


Website


Email

sati@most.gov.vn