CỔNG THÔNG TIN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Cổng thông tin đổi mới sáng tạo Việt Nam là trang thông tin điện tử kết nối, cung cấp các thông tin, tiện ích hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), khởi nghiệp sáng tạo (KNST) thông qua việc tích hợp thông tin về cơ chế, chính sách, chương trình thúc đẩy hoạt động ĐMST, KNST, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, mạng lưới tư vấn viên, dữ liệu công nghệ; tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức.

Cá nhân, tổ chức truy cập Cổng thông tin đổi mới sáng tạo Việt Nam tại địa chỉ http://doimoisangtao.gov.vn hoặc http://innovation.gov.vn để khai thác thông tin, tiện ích hỗ trợ các hoạt động ĐMST, KNST thúc đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới,…ra thị trường.

MỘT SỐ TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Tin tức – Sự kiện

Tin tức mới, sự kiện nổi bật về hoạt động liên quan ĐMST, KNST; thông tin cơ chế, chính sách mới tác động đến hoạt động ĐMST, KNST; cập nhật chỉ số ĐMST toàn cầu (GII) của Việt Nam, chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII); các công bố kết quả nghiên cứu, các công nghệ mới được đăng tải trên Cổng thông tin đổi mới sáng tạo Việt Nam để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Cơ chế, chính sách

Cơ sở dữ liệu về cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động ĐMST và KNST sẽ được cập nhật thường xuyên, liên tục để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động ĐMST, KNST tìm kiếm.

Chương trình hỗ trợ hoạt động ĐMST và KNST

Tổng hợp thông tin các Chương trình Quốc gia hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (không chỉ các chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà bao gồm cả các chương trình khác) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm, tra cứu để tham gia thụ hưởng.