Sắp tổ chức chương trình Diễn đàn chuyển dịch năng lượng Việt Nam năm 2024

Tiếp nối thành công Diễn đàn Công nghệ năng lượng và Môi trường năm 2023, trong khuôn khổ Hội trợ triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng – Môi trường Hà Nội 2024 (ENTECH HANOI 2024), Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì, phối hợp Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ và các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam năm 2024”.
Diễn đàn được tổ chức nhằm phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu; trao đổi về chính sách và chương trình hỗ trợ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới; đồng thời cung cấp thông tin về xu hướng phát triển công nghệ mới trong ngành năng lượng trên thế giới, các khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ, đặc biệt là giải pháp công nghệ cho phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, góp phần đáp ứng tốt các cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26), theo đúng tinh thần Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tại Diễn đàn, các diễn giả trình bày và thảo luận tập trung vào hiện trạng và xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và thế giới, bao gồm tình hình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, xu thế toàn cầu, và kinh nghiệm từ các quốc gia khác. Ngoài ra, diễn đàn sẽ thảo luận về vai trò và định hướng của các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, kinh nghiệm hợp tác và chuyển giao công nghệ, cùng các đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ gắn với chuyển dịch năng lượng.
Diễn đàn sẽ được tổ chức với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 13g30, thứ Năm, ngày 27/6/2024.
2. Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Điểm cầu chính, kết hợp trực tuyến.
4. Thành phần: Đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ địa phương trên toàn quốc; đại diện các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế; đại diện các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, doanh nghiệp công nghệ, năng lượng; đại diện các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ; các tổ chức cá nhân quan tâm.
Đăng ký sự kiện: TẠI ĐÂY
Ban tổ chức Diễn đàn trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và có ý kiến tại Diễn đàn.
Thông tin liên hệ: Bà Hà Thị Hoài Thương
Số điện thoại: 0961268755
Email: satitech@most.gov.vn