MÁY NÔNG NGHIỆP

Kỹ sư cơ điện làm máy làm gieo hạt năng suất 0,2 ha mỗi giờ