Giải Tạ Quang Bửu 2024

Từ cậu học trò trường làng trở thành chủ nhân giải Tạ Quang Bửu