Trương Thị Chiên

Họ và Tên : Trương Thị Chiên
Chuyên gia : Công nghệ sinh học
Kinh nghiệm : 15 năm

Tư vấn ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học:

  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng tảo Spirunilla, Chlorella làm thực phẩm/ thức ăn thủy sản/ thực phẩm chức năng/ mỹ phẩm.
  • Công nghệ sản xuất chế phẩm thảo dược, chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh hại trên cây trồng và xử lý môi trường.