Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC)

Điện thoại : (+84-28) 3855 8411 – (+84-28) 3853 7949 – (+84-28) 3855 5780
Địa chỉ : 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Email : daihocyduoc@ump.edu.vn
Web : https://ump.edu.vn/

 

Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) được thành lập theo Quyết định số 1710/QĐ-ĐHYD ngày 13/6/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mạng là “truyền cảm hứng và hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên có các nền tảng và ngành học khác nhau thực hiện các nghiên cứu và dự án đổi mới sáng tạo nhằm mang lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội. GIC tập trung vào giáo dục và nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe”.