Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp

Điện thoại : (+84) 888 93 93 82
Địa chỉ : Tầng 8, Số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Email : Communication@sysvietnam.vn
Web : https://sysvietnam.vn/

 

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp có chức năng tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế, cụ thể, như: Quản lý các nguồn vốn đầu tư, cho vay của Trung ương Đoàn; tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng kinh doanh; thiết lập và tổ chức thực hiện các hoạt động định hướng cho phong trào thanh niên Khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước.