Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế

Điện thoại : 0234 3832 816
Địa chỉ : 20 Lê Lợi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Email : cei.hueuni.edu.vn/cei@hueuni.edu.vn
Web : https://cei.hueuni.edu.vn/

 

Tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á. Trở thành trung tâm chất lượng hàng đầu về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.