BK Holding – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại : 024.36230870
Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà A17, 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email : contact@bkholdings.com.vn
Web : https://bkholdings.com.vn/

 

Để triển khai một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra trong Đề án “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển trường Đại học Bách khoa giai đoạn 2006 – 2030”, nhằm tăng cường gắn kết giữa Nhà trường và môi trường kinh tế – xã hội, giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) với sản xuất kinh doanh, đồng thời nhằm thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu đào tạo và nghiên cứu theo nhu cầu của xã hội mà Đảng và Nhà nước đặt ra cho hệ thống đại học Việt Nam, ĐHBK Hà Nội chủ trương xây dựng Hệ thống doanh nghiệp trong trường Đại học. Nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống doanh nghiệp Nhà trường là đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư nghiên cứu sáng tạo và thử nghiệm, “ươm tạo” công nghệ mới; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học; triển khai sản xuất các sản phẩm công nghệ cao; bồi dưỡng; truyền bá áp dụng công nghệ tiên tiến; đào tạo thích nghi và đào tạo kỹ năng nguồn nhân lực phục vụ cho các khu công nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ.
Với định hướng chiến lược thành lập Hệ thống Doanh nghiệp trong Nhà trường là nhằm huy động các nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm Khoa học – Công nghệ của nhà trường. Các nhà khoa học trở thành chủ thể góp vốn, trí tuệ và công sức xây dựng doanh nghiệp.
Việc tổ chức mạng lưới các doanh nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội theo mô hình mới trên cơ sở đảm bảo lợi ích của nhà trường và các tập thể, cá nhân các nhà khoa học được coi là giải pháp duy nhất tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Triển khai đề án: “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2006 – 2030”, với mục tiêu phấn đấu “xây dựng ĐHBK Hà Nội thành Trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học & công nghệ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ và chất lượng khu vực và thế giới; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước”, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/03/2008 trường ĐHBK Hà Nội đã công bố thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings). Đây là mô hình doanh nghiệp lần đầu tiên được phép thành lập tại một trường Đại học ở Việt Nam.