Vũ Xuân Tạo

Họ và Tên : Vũ Xuân Tạo
Chuyên gia : Công nghệ sinh học
Kinh nghiệm : 10 năm

Tư vấn ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học:

  • Công nghệ phân lập, thuần khiết, lai tạo, nhân giống và nuôi trồng các loại nấm ăn (sò, mộc nhĩ, lá sen, nấm hương, đùi gà…) và nấm dược liệu (Linh chi, Vân chi, Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris…).
  • Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh hại trên cây trồng và xử lý môi trường.