Trần Bảo Trâm

Họ và Tên : Trần Bảo Trâm
Chuyên gia : Công nghệ sinh học
Kinh nghiệm : 25 năm

Tư vấn ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học:

  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng sinh khối tảo Spirulina, Chlorella làm thực phẩm.
  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng tảo đơn bào làm thức ăn thủy sản (Dunaliella salina, Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana, Tetraselmis chuii…).
  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng các loại nấm ăn (sò, mộc nhĩ, lá sen, nấm hương, đùi gà…) và nấm dược liệu (Linh chi, Vân chi, Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris…).
  • Công nghệ nhân giống và chế biến cây dược liệu (Lan kim tuyến, Ba kích, Sâm cau, Đẳng sâm…).
  • Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh hại trên cây trồng và xử lý môi trường.