Nguyễn Thị Thanh Mai

Họ và Tên : Nguyễn Thị Thanh Mai
Chuyên gia : Công nghệ sinh học
Kinh nghiệm : 20 năm

Tư vấn ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học:

  • Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh hại trên cây trồng và xử lý môi trường.
  • Công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng và điều trị bệnh trên tôm cá và xử lý môi trường ao nuôi.
  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng sinh khối tảo Spirulina, Chlorella làm thực phẩm/ thực phẩm chức năng/ mỹ phẩm.
  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng tảo đơn bào làm thức ăn thủy sản (Dunaliella salina, Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana, Tetraselmis chuii…).
  • Công nghệ nhân giống và nuôi trồng nấm dược liệu (Linh chi, Vân chi, Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris…).
  • Công nghệ nhân giống và chế biến cây dược liệu (Lan kim tuyến, Ba kích, Sâm cau, Đẳng sâm…).
  • Sản xuất thử nghiệm, kiểm định, chất lượng sản phẩm.