Phan Xuân Bình Minh

Họ và Tên : Phan Xuân Bình Minh
Chuyên gia : Công nghệ sinh học
Kinh nghiệm : 24 năm

Tư vấn ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học:

  • Công nghệ chọn giống, nhân giống và nuôi trồng các loài cây dược liệu (Ba kích, Hoàng đằng, Sâm cau, Đẳng sâm, Lan kim tuyến, Thạch học tía, Thạch tung rằng cưa, Bạc hà, Trầu không, Nghệ trắng…) các loại cây hoa cảnh (Lan hồ điệp, Lan hài, Lan hoàng thảo, Hoa chuông, Hoa lys…).
  • Công nghệ chiết xuất tinh dầu và các hoạt chất sinh học từ Ba kích, Lan kim tuyến, Bạc hà, Trầu không…