Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah

Điện thoại : (84-28) 3821 9988
Địa chỉ :Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Email : info@sunwahvietnam.com
Web : https://sunwahvietnam.com

 

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động vào ngày 7/12/2020 tại Sunwah Pearl, là tiền đề cho việc thành lập mạng lưới các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah tại nhiều khu vực và quốc gia khác. Trung tâm này được thành lập bởi Quỹ Sunwah và Quỹ Jonathan KS Choi, thuộc Tập đoàn Sunwah.