Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Điện thoại : 0225.364.0748 – 0225.3757.101
Địa chỉ : Số 276B Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email : info@isc1.vn
Web : https://isc1.vn/

 

Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập theo quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND TP. Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.